Click Here for Free Traffic!
Click Here for your Free Traffic!
سلحشور
نبردي سخت در پيش است.

<<<نبردي سخت در پيش است>>>

 


نوشته شده در تاريخ پنج شنبه 5 خرداد 1398برچسب:سلحشور,نبرد,سوشيانس,ديو, توسط سلحشور

 

 

 

زین ماتمی كه چشم ملایك ز خون، ترست

گویا عزای صادق آل پیمبرست...

یا رب چه روی داده، كزین سوگ جانگداز

خلقی پریش خاطر و، دلها پر آذرست

مُلك و مَلك به ناله و افغان و اشك و آه

چون داغدار، حضرت موسی بن جعفرست

خون می رود ز فرط غم از چشم شیعیان

زیرا كه قلب عالم امكان مكدرست

منصور، شاد گشت ز قتل خدیو دین

اما به خُلد، غمزده زهرای اطهرست

او گرچه كشت خسرو دین را ولی به دهر

نامش به ننگ تا به ابد ثبت دفترست

تن در نداد بر ستم و، این كلام نغز

بر پیروان حق و عدالت مقررست:

آزاد مرد، تن به زبونی نمی دهد

مرگ از حیات در نظر مرد خوشترست

تنها نه اشكبار چشم صفا زین عزا بود

دلهای شیعیان همه از غم مكدرستحدیث 1 :
امام جعفر صادق (ع) : سلیمان دیلمی می گوید : به امام صادق - علیه السلام - عرض كردم فلانی در عبادت و دیانت و فضیلت چنین و چنان است . فرمود : عقلش چگونه است ؟ گفتم نمی دانم . فرمود : پاداش به اندازه عقل است .
محمد بن سلیمان الدیلمی عن أبیه قال : قلت لابی عبدالله - علیه السلام - فلان بن عبادته و دینه و فضله ! فقال : كیف عقله ؟ قلت : لا أدری : فقال : ان الثواب علی قدر العقل .
اصول كافی ، ج 1 ، ص 12
حدیث 2 :
امام جعفر صادق (ع) : عاقل ترین مردم خوش خلق ترین آنهاست .
أكمل الناس عقلا أحسنهم خلقا .
اصول كافی ، ج 1 ، ص 27
حدیث 3 :
امام جعفر صادق (ع) : پیامبر خدا (ص ) فرموده است : ما گروه پیامبران مأموریم كه با مردم به اندازه عقل خودشان سخن بگوئیم .
قال رسول الله (ص ) : إنا معاشر الانبیاء أمرنا أن نكلم الناس علی قدر عقولهم .
اصول كافی ، ج 1 ، ص 27
حدیث 4 :
امام جعفر صادق (ع) : شخصی از امام صادق - علیه السلام - پرسید عقل چیست ؟ فرمود : چیزی است كه به وسیله آن خدا پرستش شود و بهشت بدست آید . آن شخص گوید : گفتم پس آنچه معاویه داشت چه بود ؟ فرمود : آن نیرنگ است ، آن شیطنت است ، آن نمایش عقل را دارد ، ولی عقل نیست .
قال رجل له - علیه السلام - ما العقل ؟ قال : ما عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان . قال : قلت : فالذی كان فی معاویة ؟ فقال : تلك النكراء ، تلك الشیطنة ، وهی شبیهة بالعقل ، و لیست بالعقل .
اصول كافی ، ج 1 ، ص 11
حدیث 5 :
امام جعفر صادق (ع) : ابن سنان گوید به حضرت صادق - علیه السلام - عرض كردم : مردی هست عاقل كه گرفتار وسواس در وضو و نماز می باشد : فرمود چه عقلی كه فرمانبری شیطان می كند ؟ گفتم : چگونه فرمان شیطان می برد ؟ فرمود از او بپرس وسوسه ای كه به او دست می دهد از چیست ؟ قطعا به تو خواهد گفت از عمل شیطان است .
عبدالله بن سنان قال : ذكرت لابی عبدالله - علیه السلام - رجلا مبتلی بالوضوء و الصلاة و قلت : هو رجل عاقل ، فقال : أبو عبدالله و أی عقل له و هو یطیع الشیطان ؟ فقلت له : و كیف یطیع الشیطان ؟ فقلت له : سله هذا الذی یأتیه من أی شیء هو ؟ فانه یقول لك من عمل الشیطان .
اصول كافی ، ج 1 ، ص 13
حدیث 6 :
امام جعفر صادق (ع) : پیامبر خدا فرموده است : ای علی هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست .
قال - علیه السلام - : قال رسول الله : یا علی لا فقر أشد من الجهل ، لا مال أعود من العقل .
اصول كافی ، ج 1 ، ص 30
حدیث 7 :
امام جعفر صادق (ع) : كسی كه تعقل نكند رستگار نمی شود .
لا یفلح من لا یعقل .
اصول كافی ، ج 1 ، ص 31
حدیث 8 :
امام جعفر صادق (ع) : میان ایمان و كفر فاصله ای جز كم عقلی نیست . عرض شد : چگونه ای پسر پیغمبر ؟ فرمود : بنده خدا در حاجت خود متوجه مخلوق می شود ، در صورتی كه اگر با خلوص نیت متوجه خدا شود آنچه خواهد در نزدیكتر از آن وقت به او رسد .
لیس بین الایمان و الكفر الا قلة العقل قیل : و كیف ذاك یا ابن رسول الله ؟ قال : إن العبد یرفع رغبته الی مخلوق فلو أخلص نیته لله لأتاه الذی یرید فی أسرع من ذلك .
اصول كافی ، ج 1 ، ص 32 - 33
حدیث 9 :
امام جعفر صادق (ع) : كسب دانش واجب است .
طلب العلم فریضة .
اصول كافی ، ج 1 ، ص 35
حدیث 10 :
امام جعفر صادق (ع) : چون خدا خیر بنده ای خواهد ، او را در دین دانشمند كند .
اذا أراد الله بعبد خیرا فقهه فی الدین .
اصول كافی ، ج 1 ، ص 39
حدیث 11 :
امام جعفر صادق (ع) : كسی كه احادیث ما را روایت كند و دلهای شیعیان ما را استوار سازد ، از هزار عابد بهتر است .
الراویة لحدیثنا یشد به قلوب شیعتنا أفضل من ألف عابد .
اصول كافی ، ج 1 ، ص 40
حدیث 12 :
امام جعفر صادق (ع) : یا عالم باش ، یا دانشجو و یا دوستدار اهل علم و چهارمی ( یعنی دشمن اهل علم ) مباش كه به سبب دشمنی آنها هلاك شوی .
اغد عالما أو متعلما أو أحب أهل العلم ، و لا تكن رابعا فتهلك ببغضهم .
اصول كافی ، ج 1 ، ص 41
حدیث 13 :
امام جعفر صادق (ع) : راجع به قول خداوند " به درستی كه فقط علماء از خداوند می ترسند " فرمود : مراد از علماء كسانی هستند كه كردارشان مطابق با گفتارشان باشد و كسانی كه این چنین نباشند ، عالم نیستند .
فی قول الله عز و جل : " انما یخشی الله من عباده العلماء " قال : یعنی بالعلماء من صدق فعله قوله و من لم یصدق فعله قوله فلیس بعالم .
اصول كافی ، ج 1 ، ص 44
حدیث 14 :
امام جعفر صادق (ع) : چون مؤمنی كه عالم به دین است بمیرد ، رخنه ای در اسلام افتد كه هیچ چیز جای آن را پر نمی كند .
اذا مات المؤمن الفقیه ثلم فی الاسلام ثلمة لایسدها شیء .
اصول كافی ، ج 1 ، ص 46
حدیث 15 :
امام جعفر صادق (ع) : همانا مردم چون نمی پرسند هلاك می شوند .
انما یهلك الناس لانهم لا یسألون .
اصول كافی ، ج 1 ، ص 49
حدیث 16 :
امام جعفر صادق (ع) : از دو صفت پرهیز كن كه هركس هلاك شد به خاطر این دو صفت بود . بپرهیز از این كه طبق رأی و نظر خویش به مردم فتوی دهی یا به آنچه نمی دانی عقیده دینی پیدا كنی .
ایاك و خصلتین ففیهما هلك من هلك : ایاك أن تفتی الناس برأیك أو تدین بما لا تعلم .
اصول كافی ، ج 1 ، ص 52
حدیث 17 :
امام جعفر صادق (ع) : مفضل گوید : به امام صادق (ع ) عرض كردم : اهل نجات به چه علامت شناخته شود ؟ فرمود : آن كه كردارش موافق گفتارش باشد .
قال المفضل بن عمر : قلت له - علیه السلام - لم یعرف الناجی ؟ قال : من كان فعله لقوله موافقا .
اصول كافی ، ج 1 ، ص 56
حدیث 18 :
امام جعفر صادق (ع) : چون عالم دنیا را دیدید نسبت به دینتان متهم بدانید ( بدانید كه دینداریش حقیقی نیست ) . زیرا دوست هر چیزی گرد محبوبش می گردد .
اذا رأیتم العالم محبا لدنیاه فاتهموه علی دینكم فإن كل محب لشی ء یحوط ما أحب .
اصول كافی ، ج 1 ، ص 58
حدیث 19 :
امام جعفر صادق (ع) : هفتاد گناه جاهل آمرزیده شود ، پیش از آن كه یك گناه از عالم آمرزیده شود .
یغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل أن یغفر للعالم ذنب واحد .
اصول كافی ، ج 1 ، ص 59
حدیث 20 :
امام جعفر صادق (ع) : كسی كه چهل حدیث از احادیث ما را حفظ كند خدا او را روز قیامت عالم و فقیه مبعوث می كند .
من حفظ من أحادیثنا أربعین حدیثا بعثه الله یوم القیامة عالما فقیها .
اصول كافی ، ج 1 ص


نوشته شده در تاريخ شنبه 2 مهر 1390برچسب:, توسط سلحشور

بسم رب الشهدا و الصدیقین

یا اباصالح المهدی 300x218 فرض کن حضرت مهدی(عج) به تو مهمان گردد!

باز هم همان حکایت دلتنگی های روز جمعه :(

فرض کن حضرت مهدی (عج) به تو مهمان گردد ظاهرت هست چنانی که ز رویش خجالت نکشی؟

باطنت هست پسندیده صاحب نظری؟

در و دیوار خانه ات لایق او هست که بیایند به میهمانی ؟

به ادامه مطالب مراجعه نمایید.

لقمه ات در خور او هست که نزدش ببری؟

پول بی شبهه و سالم زهمه  دارییت داری آن قدر که یک هدیه برایش بخری؟

حاضری گوشی همراه تو را چک بکند؟با چنین شرط که در حافظه دستی نبری؟

واقفی بر عمل خویش تو بیش از دگران,میتوان گفت تو را شیعه ی اثنا عشری؟

ان شاءالله که شرمنده اش نشویم.التماس دعا


نوشته شده در تاريخ شنبه 26 شهريور 1390برچسب:, توسط سلحشور

خدا: بنده ی من نماز شب بخوان و آن یازده رکعت است.

بنده: خدایا ! خسته ام! نمی توانم.


خدا: بنده ی من، دو رکعت نماز شفع و یک رکعت نماز وتر بخوان.

بنده: خدایا ! خسته ام برایم مشکل است نیمه شب بیدار شوم.


خدا: بنده ی من قبل از خواب این سه رکعت را بخوان

بنده: خدایا سه رکعت زیاد است


خدا: بنده ی من فقط یک رکعت نماز وتر بخوان

بنده: خدایا ! امروز خیلی خسته ام! آیا راه دیگری ندارد؟


خدا: بنده ی من قبل از خواب وضو بگیر و رو به آسمان کن و بگو یا الله

بنده: خدایا! من در رختخواب هستم اگر بلند شوم خواب از سرم می پرد!


خدا: بنده ی من همانجا که دراز کشیده ای تیمم کن و بگو یا الله

بنده: خدایا هوا سرد است! نمی توانم دستانم را از زیر پتو در بیاورم


خدا: بنده ی من در دلت بگو یا الله ما نماز شب برایت حساب می کنیم
 
بنده اعتنایی نمی کند و می خوابدخدا: ملائکه ی من! ببینید من آنقدر ساده گرفته ام اما او خوابیده است چیزی به اذان صبح نمانده، او را بیدار کنید دلم برایش تنگ شده است امشب با من حرف نزده

ملائکه: خداوندا! دوباره او را بیدار کردیم ، اما باز خوابید


خدا: ملائکه ی من در گوشش بگویید پروردگارت منتظر توست

ملائکه: پروردگارا! باز هم بیدار نمی شود!


خدا: اذان صبح را می گویند هنگام طلوع آفتاب است ای بنده ی من بیدار شو نماز صبحت قضا می شود خورشید از مشرق سر بر می آورد
ملائکه:خداوندا نمی خواهی با او قهر کنی؟
 


خدا: او جز من کسی را ندارد…شاید توبه کرد…

بنده ی من تو به هنگامی که به نماز می ایستی من آنچنان گوش فرا میدهم که انگار همین یک بنده را دارم و تو چنان غافلی که گویا صد ها خدا داری.

 


نوشته شده در تاريخ جمعه 25 شهريور 1390برچسب:, توسط سلحشور
مسلمانان بخوانند اینست جنایت یهودیت به اسلام و ایرانی و شیعه

  

تا به حال بارها نوشابه کوکاکولا را سر سفره هاي غذاهاي رنگارنگمان در ميهماني ها و...ديده ايم ولي اينبار دقيق تر به آرم روي اين نوشابه دقت کنيد ، مي توانيد يک برچسب کوکاکولا را برداريد و به توضيح زير دقت کنيد و خودتان امتحان کنيد تا متوجه يک فاجعه شويد. 

اولين تصوير آرم معمولي و تجاري اين شرکت است که بارها ديده ايم(بر چسب معمولي روي نوشابه ) 

تصوير دوم :اگر آرم را برعکس کنيد(پشت و رو کنيد)و تصوير سوم :وقتي خطوط تزئيني و زائد و اضافي آرم را حذف کنيد، تصوير چهارم پديدار مي شود. 

 باز هم از گلوت پائين مي ره 

اين عمق کينه و دشمني صهيونيستها را نسبت به پيامبر اسلام (ص) و مکه (محل ظهور دين مبين اسلام و همچنين محل ظهور منجي بشريت ،امام زمان (عج) ) را  آشکار مي کند و نشان مي دهد که آرزوي ديرينه ي اينان،نابودي اسلام و محو شدن نام پيامبر رحمت محمد مصطفي (ص) است که آن را در آرمانها و آرزوهايشان پرورانده اند، طوري که  آن را بر روي نوشابه ي معروفي که در سراسر دنيا مصرف کننده دارد با عبارت لا محمد و لا مکه  ابراز مي دارند.  

لعنت خدا و رسول او بر صهيونيستها. 

 شرکتهاي وابسته به شرکت کوکاکولا: فانتا، اسپرايت، کانادا دراي، ... 

Dr Pepper, Fanta, Fruitopia.Schweppes, Kia ora, Litt, Sprite,Sunkist 

از سال 1966 کوکالا تبديل به يکي از ثابت قدمترين پشتيبانان اسرائيل شد.
در سال 1997 هيئت دولتي اقتصادي اسرائيل در مهماني شامي به افتخار کوکاکولا بخاطر 30 سال پشتيباني بي وقفه خود از اسرائيل و عدم توجه به تحريم کشورهاي عرب، قدرداني کرد.
سالهاست که اداره مرکزي کوکاکولا ميزبان و حامي اصلي اتاق بازرگاني آمريکايي – اسرائيلي شده. آشکار شده که کوکاکولا برنامه اي آموزشي براي کارگرانش بر پايه برخورد صهيونيسم- عرب ترتيب داده. محتويات اين دوره توسط دولت اسرائيل و يک آژانس يهودي تهيه و تنظيم شده است. 
کوکاکولا در کاري گروهي با سازمان «دوستان اسرائيل»  همکاري هايي را براي پشتيباني از روزنامه نگار بدنام صهيونيست را در پرونده خود دارد.
سالهاست که اخباري نيز منتشر شده مبني بر اينکه کوکاکولا جهت صرفه جويي ميليون دلاري بخاطر معافيت مالياتي، اقدام به ساخت کارخانه اي جديد در زمين هاي اشغال شده فلسطين (قيريات قط) کرد. 
در اين سالهاکوکاکولا ميزان سرمايه گذاري خود را در اسرائيل افزايش داده . 

اين شرکت ضمن حمايت آشکارا ومستمر از اسراييل اعلام کرده بود که حاضر است چندين ميليارد دلار براي سرنگوني نظام جمهوري اسلامي ايران نيز سرمايه گذاري کند. 

متاسفانه نمايندگي تحت ليسانس اين شرکت در کارخانه خوشگوار مشهد ساليانه 5/1 ميليارد سود خالصبه شرکت اصلي ،در آمريکا مي فرستد. 

اين کارخانه نوشابه سازي در يکي از تصاوير تبليغاتي خود با منقوش کردن نام کوکاکولا بر روي گنبد مسجد الاقصي و جملاتي که در اين طرح تبليغاتي نوشته شده، صريحا اعلام کرده است که "با خوردن اين نوشابه آمريکايي شما جزو حاميان اسرائيل به شمار مي رويد".  

سايت رسمي کوکاکولا نيز در صفحه نخست خود تصويري از نقشه جهان را قرار داده است که مخاطبان با کليک بر روي هر نقطه از خاورميانه با تنها کارخانه توليدکننده اين محصول در خاورميانه يعني رژيم صهيونيستي مواجه مي شود که سايتي نيز به زبان عبري دارد. 

در اين زمينه و همچنين در راستاي تحريم شرکتهاي حامي رژيم صهيونيستي سايت "شجره" که متعلق به مسلمانان انگليس است،  اطلاعات گسترده اي از سهم رژيم صهيونيستي در درآمد فروش اين نوشابه منتشر کرده است. 

به گزارش مهر، چندي پيش نيز کوکا کولا طرحي توهين آميز عليه مسلمانان منتشر کرد که در آن مسلمانان را به ابزاري تبليغاتي براي خود مبدل کرده است.


 


 

تصوير فوق که نمايي از يک نمازجماعت با تن ‌پوشي از شرکت نوشابه ‌سازي آمريکايي است، باعث خشم مسلمانان در نقاط مختلف جهان شده و به حرکت گروه هاي غير دولتي مسلمانان براي تحريم اين کالاي آمريکايي سرعت بخشيده است. 

نکته جالب توجه اين که پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اين نوشابه به همراه نوشابه پپسي که از ديگر حاميان رسمي رژيم صهيونيستي محسوب مي شوند، در ايران توليد و وارد نمي شد اما طي چند سال گذشته اين دو محصول وارد بازار کشورمان شد و طي قراردادي که با شرکت ساسان امضاء گرديد، توليد نوشابه، تحت ليسانس کوکا و پپسي آغاز شد.


 

  

 اين هم نوشابه پپسي؛


 

PEPSI   =  (   Pay each penny save israeal ) 


 

 


 

پپسي مخفف جمله "بپردازيد هر پني رابراي حفظ اسرائيل"


 

اين شرکت نيز در صدر حاميان اسرائيل قرار دارد. 


 

بیایید از امروز مبارزه را شروع کنیم. بدانید پول هایی که صرف خرید این محصولات میشود . صرف مجهز کردن ارتش اسراییل برای کشتن کودکان فلسطینی میشود.

 

 

شرکت نوکیا                               

این شرکت حضور خود در اسراییل را با یک سرمایه‌گذاری 500میلیارد دلاری در سال 1379 آغاز کرد و بخش عمده‌ی این سرمایه در اختیار شرکت‌های اسراییلی قرار گرفته است.

نوکیا چند مجتمع تحقیقاتی و صنعتی را در سرزمین‌های اشغالی راه‌اندازی کرده و بخشی از فرآیند طراحی و تولید محصولاتی مانند باتری گوشی‌های تلفن همراه در این مجتمع‌ها انجام می‌شود.

این شرکت در ایران نماینده رسمی دارد.

 


 

 

شرکت نستله                  

شرکت نستله که بزرگترین تولیدکننده‌ی مواد غذایی دنیا محسوب می‌شود، به پاس خدماتش به رژیم اشغال‌گر قدس، جایزه‌ی جوبیلی را از نتانیاهو (نخست‌وزیر وقت اسراییل) گرفته است.

این شرکت بیش از دویست‌میلیارد تومان در اسراییل سرمایه‌گذاری کرده و در مقابل این خوش‌خدمتی، سالانه حدود بیست و چهارمیلیارد تومان کمک مالی از ایالات متحده دریافت می‌کند.

نستله یکی از سهام‌داران عمدهی شرکت تولید لوازم آرایشی و زیبایی L’oreal  (یکی دیگر از حامیان بزرگ رژیم صهیونیستی) است.

متاسفانه شعبه‌ی ایرانی شرکت نستله، در سال ۱۳۷۳ با سرمایه‌ی حدود چهل و دومیلیارد تومان تاسیس شده و اکنون با مدیریت یک فرد غیرایرانی به نام پیر تروبا، بخشی از محصولات نستله را در ایران تولید و توزیع میکند. که نشان دهنده نفوذ اقتصاد اسراییل در ایران نتز هست

درباره نستله ایران:

محصولات نستله حضور بسیار طولانی در ایران دارد. شرکت نستله ایران (سهامی خاص) در نهم اسفند ۱۳۷۳، با شماره‌ی ۱۱۱۶۰۴ در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده است.سرمایه‌ی این شرکت بیش از چهل میلیارد تومان برآورد می‌شود که بخشی صرف خرید یک کارخانه‌ی تولید نوشیدنی در کرج شده است.

 تجهیزات این کارخانه، بدون انتقال فناوری جدید، بازسازی شده و در اختیار نستله قرار گرفته است. در اردیبهشت ۱۳۸۲، اولین غذای کودک نستله ایران با نام تجاری سرلاک وارد بازار شد.

شرکت نستله ایران نماینده‌ی انحصاری واردات، فروش و توزیع محصولات نستله در ایران را است و این شرکت خارجی مالک قسمت اعظم سهام نستله ایران بوده و مدیریت آن را نیز بر عهده دارد.

در دی‌ماه ۱۳۸۴، شیرخشک نوزاد با علامت تجاری نان درکارخانه جدید سایت قزوین نستله تولید شد.

از بهار سال ۱۳۸۴، نستله ایران صادرات دایمی سرلاک به چند کشور خاورمیانه را شروع کرد. این روند در سال  توسعه یافته و شامل صادرات شیرخشک نان نیز شد.

محصولات نستله از طریق نمایندگی‌ها و توزیع‌کنندگان جنبی شرکت سایه‌سمن، با استفاده از ناوگان خودروی‌های مخصوص توزیع می‌گردد.

 


شرکت کوکاکولا                        

 

کوکاکولا در برابر دریافت ۵۵میلیارد تومان معافیت مالیاتی، یک مجتمع تولیدی در زمین‌های یک روستای فلسطینی ساخته است. این شرکت میزبان و پشتیبان مالی اتاق بازرگانی اسراییل و آمریکا در سال ۱۳۸۰ نیز بود.

متاسفانه شرکت خوشگوار مشهد با پرداخت سالانه بیش از یک و نیم‌میلیارد تومان به یکی از شعبه‌های کوکاکولا، محصولات این شرکت را تولید و توزیع می‌کند. مسئولان شرکت خوشگوار با درخواست مردم برای تحریم کوکاکولا مخالفت کرده‌اند.

کوکاکولا در ایران:

این شرکت که محصولاتش را پیش از انقلاب تحت نظر شرکت کوکاکولا تولید می‌کرد، پس از انقلاب اسلامی نیز ارتباط با شرکت آمریکایی را حفظ کرد و سالانه، با واسطه‌ی یک شرکت ایرلندی، یک میلیارد و پانصد میلیون تومان به حساب کوکاکولا در آمریکا واریز می‌کند.

کوکاکولا که پس از انقلاب اسلامی از بازار ایران خارج شده بود از سال ۱۳۷۳، با امضای قرارداد فرانشیز با شرکت‌هایی از جمله خوشگوار، مجدداً وارد بازار ایران شد که شرکت‌های ایرانی از طریق یک شرکت ایرلندی به نام کوکاکولای آتلانتیک و بعدها از طریق شرکت کنسانتره Drogheda، شهد نوشابه را دریافت می‌کنند.

مدیر شرکت خوشگوار در پاسخ به درخواست مردم برای قطع ارتباط با کوکاکولا می‌گوید: بازار فروش ما وابسته به همین نام است و نمی‌توانیم آنرا حذف کنیم.

محصولات کوکاکولا شامل نوشابه های کوکا کولا      فانتا  و     اسپیریت می باشد.

 


شرکت بابیلون                        

شرکت سازنده و ناشر فرهنگنامه‌ی بابل (که به اشتباه بابیلون خوانده می‌شود؛ در حالیکه بابیلون برگردان انگلیسی واژه‌ی بابل است) که این روزها نام کمابیش شناخته‌شده‌ای است، در سال ۱۳۷۵ در سرزمین‌های اشغالی تاسیس شده است. این شرکت هم‌ اکنون با به‌کارگیری حدود هشتاد نفر، دفاتری در اسراییل و آلمان دارد.

عجیب‌تر این‌که این شرکت دو پایگاه یکسان در اینترنت دارد که در یکی از این دو هیچ نام و نشانی از اسراییل پیدا نمی‌شود و به جای آن نشانی دفاتر شرکت در فلسطین، اردن و دیگر کشورهای اسلامی نوشته شده است!

 


 

شرکت والت دیسنی          

شرکت سرمایه‌گذاری خانواده‌ی دیسنی، بیش از پانصدمیلیارد تومان در سرزمین‌های اشغالی سرمایه‌گذاری کرده است. این شرکت اعلام کرده که می‌خواهد فعالیت اقتصادی جدیدی را آغاز کند که حجم آن دست‌کم دویست و پنجاه‌میلیارد تومان است.

 


 

شرکت NEWS corporation   

شرکت نیوز یکی از بزرگترین مجموعه‌های رسانه‌ای دنیاست که بیش از ۱۷۵ روزنامه و دهها شبکه‌ی تلویزیونی و رادیویی را در اختیار دارد.

روپرت مرداخ، مالک این غول رسانه‌ای به تازگی سرمایه‌گذاریهای سنگینی را در سرزمین‌های اشغالی آغاز کرده است.

یکی از واحدهای این شرکت که NDS نام دارد، تعداد کارمندان خود را از بیست به ششصد نفر افزایش داده است.

فاکس قرن بیستم و فاکس نیوز  از زیر مجموعه این شرکت هستند.

 


 

شرکت سارالی Sara Lee     

سارالی بزرگترین تولیدکننده‌ی پوشاک دنیاست. این شرکت مالک بیش از چهل‌درصد سهام شرکت دلتاجلیل (بزرگترین تولیدکننده‌ی پوشاک اسراییل) و مهم‌ترین شریک تجاری آن است. تولیدات این شرکت با عناوین و نشان‌های مختلفی در کشورهای مختلف به فروش می‌رسد.

نام های وابسته:GOSSARD-DIM-PION-CHAM-PLAYTEX

 


 

شرکت L’OREAL               

با اعلام رسمی بازگشایی شعب شرکت در شهر تل‌آویو و دیگر شهرهای اسراییل به پایان رسید.تقریباً نیمی از مدیران شرکت یهودی‌اند و جانشین مدیرعامل آن خود را عاشق اسراییل می‌داند.

 


 

سیگار Marlboro                    

این شرکتم که برای دوستان آشنا است البته این شرکت از طرف دولت ایران تحریم شد یه علت استفاده از تنباکو های نا مرغوب اما به صورت قاچاق واردات بسیاری دارد.

 


 

PEPSI پپسی                         

این شرکت نام آشنا هم در ایران 2 نماینده دارد که هر دو مبادرت به تولید محصولات پپسی می کنند

 


 

شرکت لیمیتد برندز                

لس وگزنر، بنیان‌گذار، مدیرعامل و رییس هیات مدیره‌ی شرکت، یکی از اعضای کمیته‌ی اِمِت است

او متولد ۱۷ شهریور ۱۳۱۶/ لسلی وگزنر فرزند یک خانواده‌ی یهودی روسی است که به ایالت اوهایو در آمریکا مهاجرت کرده بودند. او شرکتش را در سال ۱۳۴۲ در زادگاهش بنیان گذاشت و هم‌اکنون مدیرعامل و رییس هیات مدیره‌ی آن است. او به سازمان‌ها و نهادهای یهودی کمک‌های مالی فراوانی می‌کند و بنیاد وگزنر را به همین منظور در سال ۱۳۶۳ بر پا کرده است. این بنیاد تلاش می‌کند از جایگاه رهبری یهودیان در آمریکا و جهان پشتیبانی کند. وی یکی از اعضای کمیته‌ی اِمت نیز هست.

 


 

شرکت استی‌لادر               

رونالد لادر مدیر این شرکت است. وی رییس کنونی صندوق ملی یهود و مدیر پیشین کنفرانس مدیران سازمان‌های یهودی آمریکاست

 


 

شرکت استارباکس                 

شرکت استارباکس یکی از حامیان اقتصادی ارتش اسراییل است و به خانواده‌های سربازان مجروح یا کشته‌شده در درگیری‌ها کمک مالی می‌کند.این شرکت یکی از پشتیبانان مالی حضور نظامی آمریکا در افغانستان و عراق نیز است.

 


 

شرکت دلتا جلیل                   

داو لاتمن یکی از دوستان نزدیک ایهود باراک (نخست‌وزیر پیشین اسراییل) است. او دلتاجلیل را در سال ۱۳۵۴ در اسراییل بنا نهاد و هم‌اکنون مهمترین سهام‌دار و مدیر آن است. سارالی (بزرگترین شرکت تولیدکننده‌ی پوشاک دنیا) دومین سهام‌دار دلتا و شریک اصلی آن محسوب می‌شود.

دلتا محصولات خود را به واسطه‌ی نشان شرکت‌های دیگر هم‌چون مارکس و اسپنسر، پوما، هوگوباس، کالوین‌کلین، نایک و ویکتوریاسکرت به بازار جهانی عرضه می‌کند.

 


 

شرکت تایم وارنر                    

همان‌گونه که از نامش پیداست، این شرکت نتیجه‌ی پیوستن چند شرکت رسانه‌ای آمریکایی به یک‌دیگر است. شرکت‌هایی همچون برادران وارنر، تایم و AOL که هرکدام در رشته‌ی خود یکی از بزرگترین‌ها بودند.

نزدیک به یک‌سوم از همه‌ی سرمایه‌گذاری‌های شرکت، در سرزمین‌های اشغالی انجام می‌شود و در همین راستا، همه‌ی سهام شرکت‌های اسراییلی Ubique و ICQ را خریده است.

 شرکت ناشر و سازنده‌ی نرم‌افزاری برای گفتگوی اینترنتی (چت) است که توسط چهار جوان اسراییلی، با هدف عرضه‌ی شیوه‌ی جدید ارتباط از راه دور بنیان نهاده شده و هم‌اکنون طرفداران زیادی دارد.

 


 

شرکت تیمبرلند                    

شرکت تیمبرلند بیش از بیست فروشگاه در سرزمین‌های اشغالی دایر کرده و یکی از تولیدکنندگان پوتین‌های سربازان ارتش رژیم اشغالگر قدس است.

 


 

شرکت ای بی ام           

شرکت آی‌بی‌ام یک‌سال پس از اعلام تشکیل دولت اسراییل نخسیتن سرمایه‌گذاری‌هایش را در سرزمین‌های اشغالی شروع کرد

 جالب آن‌که این شرکت یکی از مهم‌ترین شریکان صنعتی و اقتصادی حکومت نازی آلمان در زمان جنگ جهانی دوم بوده است.

 


 

شرکت اینتل                    

اینتل یک واحد توسعه‌ی خود را در سال ۱۳۵۳ در حیفا و یک مجتمع تولید ریزپردازنده را در سال ۱۳۶۴ در قدس بنا نهاد. این واحدها نخستین مراکزی بودند که این شرکت خارج از مرزهای ایالات متحده ایجاد کرده بود.

یکی از واحدهای این شرکت که در زمینه‌ی پردازنده‌های موسوم به پنتیوم ۴ فعالیت می‌کند، در زمین‌های یک روستای اشغال‌شده‌ی فلسطینی ساخته شده و ساکنان این روستا که پیش از تخریب، سیصد خانه، دو مسجد و یک مدرسه داشته، قتل‌عام شده‌اند و باقیماندگان اندک آن نیز حق بازگشت به زمین‌هایشان را ندارند.

مسوولان شرکت اینتل، به بهانه‌ی خودداری از ورود به مناقشات سیاسی، از گفتگو درباره‌ی سرنوشت صاحبان حقیقی زمین‌های این منطقه پرهیز می‌کنند. شعبه‌ی اسراییلی این شرکت هم‌اکنون با بیش از ۴۰۰۰ نفر کارمند، سومین واحد بزرگ اینتل در دنیاست و صادرات آن سالانه بیش از یک‌هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این واحد هم‌اکنون بر روی پردازنده‌های centerino کار می‌کند.

ریزپردازنده‌ی centrino

گونه‌ای از ریزپردازنده‌های شرکت اینتل که در رایانه‌های قابل حمل استفاده می‌شود. این پردازنده در مجتمع تحقیقاتی این شرکت در حیفا طراحی شده است.

این شرکت در ایران نماینده رسمی دارد.

خواهران و برادران مسلمان چرا ما باید جیب ان ها را پر کنیم چرا باید هر نسکافه ای که می خریم هر پپسی که می خریم هر کارتونی که برای بچه هامون می خریم یه فشنگ تو سینه یه بچه فلسطینی باشه قضاوتش با خودتون پیامبر اسلام گفته هر کسی ندای در خواست کمک مسلمانی رو بشنود و کمکش نکند مسلمان نیست ما که هر روز صدای گریه یه بچه اواره فلسطینی رو می شنویم عین خیالمون نیست حداقل با خریدن کالا های صهیونیستی به اسرائیل کمک نکنیم


نوشته شده در تاريخ دو شنبه 21 شهريور 1390برچسب:, توسط سلحشور

حقایق پشت پرده جنگ خان ها

شاید در نگاه اول این مطلب ربطی به وبلاگ سلحشور نداشته باشه

(((پرشین هارا فرمانروایی کنید و بر دنیا چیره شوید))) این یک فریب بزرگ است باور نکنید

بازی انلاین جنگ خان ها مدتی در ایران طرفدارای زیادی پیدا کرده

اون هایی که جنگ خان ها را بازی می کنند حتما بخوانند ولی خوندنش برای کسانی که بازی نکردن هم ضرری نداره

ادامه مطلب رو ببینیدادامه مطلب...

نوشته شده در تاريخ دو شنبه 21 شهريور 1390برچسب:, توسط سلحشور

نقد و بررسی کاراکترهای بازی تکن 6 نقد و بررسی کاراکترهای بازی تکن 6

نقد بازی معروف Tekken6 که تقریبا اکثر شما با این بازی آشنا هستید ، نقد این بازی در دو قسمت صورت گرفته که این مطلب قسمت دوم میباشد اما شما میتوانید قسمت اول نقد بازی تکن را در این لینک مشاهده کنید … این نقد توسط دوست خوبم AntiSatan صورت گرفته که امیدواریم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد…

 

Raven

نقد و بررسی کاراکترهای بازی تکن 6 نقد و بررسی کاراکترهای بازی تکن 6ادامه مطلب...

نوشته شده در تاريخ دو شنبه 21 شهريور 1390برچسب:, توسط سلحشور

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6 صفحه بعد

Make your flash banner free online Click Here for Free Traffic!
Click Here for your Free Traffic!